Nazwisko i imię / hasło:
Akta.
Tytuł:
Acta stanow Wielkiego Xięstwa Littewskiego Ná pospolite ruszenie. Vigore laudum Wileńskiego 14. Augusti 1698. Postanowionego między Ławnem á Puzewiczámi w Powiećie Grodźieńskim Zgromádzonych. Anno Domini 1698. Dniá 21 Decembris. W Wilnie w Drukarni Oycow Franćiszkanow R. 1699. Dńia. 10 Martij.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Franciszkanów, 1699.
Komentarz:
folio, k. 35. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XII, s. 34 (tu: ark. 15); Guseva I, poz. 4.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 20
Całość:
Akta.

Acta stanow Wielkiego Xięstwa Littewskiego Ná pospolite ruszenie. Vigore laudum Wileńskiego 14. Augusti 1698. Postanowionego między Ławnem á Puzewiczámi w Powiećie Grodźieńskim Zgromádzonych. Anno Domini 1698. Dniá 21 Decembris. W Wilnie w Drukarni Oycow Franćiszkanow R. 1699. Dńia. 10 Martij.

Wilno, druk. Franciszkanów, 1699.

folio, k. 35.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XII, s. 34 (tu: ark. 15); Guseva I, poz. 4.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 20