Nazwisko i imię / hasło:
Morsztyn Jan Andrzej.
Tytuł:
Psyche z Lucyana, Apuleiusza, Marina, [Corneille Pierre:] Cid álbo Roderik Komedia Hiszpáńska z Fráncuskiego przetłumáczona. [Seneca Lucius Annaeus:] Hippolit Y [Racine Jean:] Andromacha Tragedya z Fráncuskiego przetłumáczona Przez J. W. J. P. Andrzeia Morsztyna ná ten czás Podskárbiego W. K. Teraz záś ná wielu instáncyą Przedrukowana Kosztem Stánisłáwá Słowinskiego Bibl: J. K. M. w Lipsku Roku MDCCLII.
Miejsce i rok wydania:
Lipsk (recte: Warszawa), nakł. Stanisława Słowińskiego, 1752.
Komentarz:
w 4ce, s, 360. Hippolita Seneki i Andromachę Racine’a przełożył Stanisław Morsztyn. Def.: brak karty tyt. (pełny egz.: k. 1, s. 360); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XXII, s. 571–572; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 158; Guseva I, poz. 293.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 5. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VII.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19698
Całość:
Morsztyn Jan Andrzej.

Psyche z Lucyana, Apuleiusza, Marina, [Corneille Pierre:] Cid álbo Roderik Komedia Hiszpáńska z Fráncuskiego przetłumáczona. [Seneca Lucius Annaeus:] Hippolit Y [Racine Jean:] Andromacha Tragedya z Fráncuskiego przetłumáczona Przez J. W. J. P. Andrzeia Morsztyna ná ten czás Podskárbiego W. K. Teraz záś ná wielu instáncyą Przedrukowana Kosztem Stánisłáwá Słowinskiego Bibl: J. K. M. w Lipsku Roku MDCCLII.

Lipsk (recte: Warszawa), nakł. Stanisława Słowińskiego, 1752.

w 4ce, s, 360.
Hippolita Seneki i Andromachę Racine’a przełożył Stanisław Morsztyn.
Def.: brak karty tyt. (pełny egz.: k. 1, s. 360); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XXII, s. 571–572; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 158; Guseva I, poz. 293.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 5.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VII.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19698