Nazwisko i imię / hasło:
Modzelewski Zachariasz.
Tytuł:
Nowy cnot chrześćiáńskich przykład ábo Zywoty niektorych sług Bozych z naymnieyszego Zakonu Soc. Jesu. Szeroko od rozmáitych autorow opisáne a krocey zebráne y ná polski ięzyk przełożone przez X. Zachariasza Modzelewskiego Societatis Jesu. W Warszawie w Drukárni I. K. M. y Rzeczy Posp. u Oycow Scholarum Piarum, Roku Páńskiego 1695.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1695.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 193; 101, k. 1 (czysta); s. 118. Def.: brak. s. 194–201 Cz. I. oraz s. 119–193 Cz. III. (Żywot Mikołaja Lancicego); pełny egz.: k. 4, s. 201; 101, k. 1 (czysta); s. 193. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 497; Guseva I, poz. 291.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 54. Sankt Petersburg BAN sygn.: 146 (naklejka na grzbiecie); Histor. eccles. 303 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: dieses buch ist defect. Aa.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20249
Całość:
Modzelewski Zachariasz.

Nowy cnot chrześćiáńskich przykład ábo Zywoty niektorych sług Bozych z naymnieyszego Zakonu Soc. Jesu. Szeroko od rozmáitych autorow opisáne a krocey zebráne y ná polski ięzyk przełożone przez X. Zachariasza Modzelewskiego Societatis Jesu. W Warszawie w Drukárni I. K. M. y Rzeczy Posp. u Oycow Scholarum Piarum, Roku Páńskiego 1695.

Warszawa, druk. Pijarów, 1695.

w 4ce, k. 4, s. 193; 101, k. 1 (czysta); s. 118.
Def.: brak. s. 194–201 Cz. I. oraz s. 119–193 Cz. III. (Żywot Mikołaja Lancicego); pełny egz.: k. 4, s. 201; 101, k. 1 (czysta); s. 193.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 497; Guseva I, poz. 291.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 54.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 146 (naklejka na grzbiecie); Histor. eccles. 303 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: dieses buch ist defect. Aa.

BAN: XXIX / б 20249