Nazwisko i imię / hasło:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Rozmyslania albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi Podźielone. Księga Wtora. Od Niedźiele Wielkonocney aż do ostátniey po Swiątkách. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, b. r. (1681?).
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 766 (właściwie: s. 736, opuszczone s. 70, 74–92, 748 –757). Dedykowane Janowi Stanisławowi Zbąskiemu, biskupowi przemyskiemu. Opr.: skóra. – Rozmyslania Albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi podźielone. Księga Trzecia. Od Niedźiele ostátniey po Swiątkách, aż do Wielkieynocy. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv. Poznań, druk. Jezuitów, b.r. (po 1680 a przed 1686). w 4ce, k. 4, s. 544. Dedykowane Cecylii z Donhoffów Bąkowskiej, wojewodzinie pomorskiej (zm. 1685). – Facultas dla T. Młodzianowskiego z datą: 25 II 1681, podpisany przez Bartłomieja Wąsowskiego. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 272, 273.
Proweniencja:
Prow.: T. II Nieśwież BP/. sygn.: au 114 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 416 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej). T. III Nieśwież BP//. sygn.: au 114 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 435a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 220 (t. 2-3)
Całość:
Młodzianowski Tomasz.

Rozmyslania albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi Podźielone. Księga Wtora. Od Niedźiele Wielkonocney aż do ostátniey po Swiątkách. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv.

Poznań, druk. Jezuitów, b. r. (1681?).

w 4ce, k. 2, s. 766 (właściwie: s. 736, opuszczone s. 70, 74–92, 748 –757).
Dedykowane Janowi Stanisławowi Zbąskiemu, biskupowi przemyskiemu.

Opr.: skóra.

– Rozmyslania Albo Lekcyia Duchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Uroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni do Roku, Napisane Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Księgi podźielone. Księga Trzecia. Od Niedźiele ostátniey po Swiątkách, aż do Wielkieynocy. w Poznaniu w Drukárni Collegium Societatis Iesv.
Poznań, druk. Jezuitów, b.r. (po 1680 a przed 1686).
w 4ce, k. 4, s. 544.
Dedykowane Cecylii z Donhoffów Bąkowskiej, wojewodzinie pomorskiej (zm. 1685). – Facultas dla T. Młodzianowskiego z datą: 25 II 1681, podpisany przez Bartłomieja Wąsowskiego.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 272, 273.

Prow.:
T. II
Nieśwież BP/.
sygn.: au 114 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 416 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

T. III
Nieśwież BP//.
sygn.: au 114 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 435a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 220 (t. 2-3)