Nazwisko i imię / hasło:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Rozmyslania Albo Lekcya Dvchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Vroczyste &c. Wszystkie Niedziele, Dni Do Rokv Nápisane. Od Xiędza Tomasza Młodzianowskiego Soc: Jesu. Ná Trzy Kśięgi podźielone. Księga Pierwsza Od Niedźiele Adwentowey áż do Wielkonocney Po Wtore Przedrukowana. W Lublinie W Drukarni Collegium Societatis Iesu. 1699.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1699; ks. II: b. r. (1699).
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 503 (właściwie: s. 522, dwa razy wybite s. 375–384, 478–487, opuszczona s. 447). – Rozmyslania Albo Lekcyia Dvchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Vroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni Do Rokv, Napisane. Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Kśięgi podźielone. Księga Wtora. Od Niedziele Wielkonocney, áż do ostátniey po Swiątkach. w Lublinie w Drukárni Collegium Societatis Iesu. w 4ce, k. 1, s. 766 (właściwie: s. 736, opuszczone s. 79–98, 748–757). Egz. a (ks. I–II) Opr.: skóra. Egz. b (tylko ks. II) Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 456; Dziok-Strelnik, poz. 620; Guseva I, poz. 289 (ks. II).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a (ks. I–II) Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Anna Katarzyna Radziwiłłowa/ zapiska na karcie ochr. górnej: Anna Xięzna Radziwiłłowa. Nieśwież BP/ sygn.: au 114 H (zapiska na odwrociw karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Egz. b (tylko ks. II) Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/ VIII.29 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BUW: Sd 713.1836 (ks. I-II) BAN: XXIX / б 219 (ks. II)
Całość:
Młodzianowski Tomasz.

Rozmyslania Albo Lekcya Dvchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Vroczyste &c. Wszystkie Niedziele, Dni Do Rokv Nápisane. Od Xiędza Tomasza Młodzianowskiego Soc: Jesu. Ná Trzy Kśięgi podźielone. Księga Pierwsza Od Niedźiele Adwentowey áż do Wielkonocney Po Wtore Przedrukowana. W Lublinie W Drukarni Collegium Societatis Iesu. 1699.

Lublin, druk. Jezuitów, 1699; ks. II: b. r. (1699).

w 4ce, k. 1, s. 503 (właściwie: s. 522, dwa razy wybite s. 375–384, 478–487, opuszczona s. 447).

– Rozmyslania Albo Lekcyia Dvchowna Miásto Kazánia, Na Swięta Vroczyste &c. Wszystkie Niedziele Dni Do Rokv, Napisane. Od Kśiędzá Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Ná Trzy Kśięgi podźielone. Księga Wtora. Od Niedziele Wielkonocney, áż do ostátniey po Swiątkach. w Lublinie w Drukárni Collegium Societatis Iesu.
w 4ce, k. 1, s. 766 (właściwie: s. 736, opuszczone s. 79–98, 748–757).

Egz. a (ks. I–II)
Opr.: skóra.

Egz. b (tylko ks. II)
Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 456; Dziok-Strelnik, poz. 620; Guseva I, poz. 289 (ks. II).

Prow.:
Egz. a (ks. I–II)
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Anna Katarzyna Radziwiłłowa/
zapiska na karcie ochr. górnej: Anna Xięzna Radziwiłłowa.

Nieśwież BP/
sygn.: au 114 H (zapiska na odwrociw karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Egz. b (tylko ks. II)
Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/ VIII.29 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BUW: Sd 713.1836 (ks. I-II)
BAN: XXIX / б 219 (ks. II)