Nazwisko i imię / hasło:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Kazania I Homilyie Na Swięta Uroczystsze, Tákże Pogrzeby Dla większey Chwały Boga, Krola Krolow: Nayiasnieyszey Na Zawsze Krolowy Polskiy [sic] Bogarodzicy Panny, Czći. Od Xźiędzá [sic] Tomasza Młodzianowskiego, Soc: Iesu. Napisane, Zebrane, w ostátni Tom Czwarty. W Drukarni Collegium Poznanskiego Societ: Iesv. Roku Pánskiego 1681.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1681.
Komentarz:
folio, k. 2, s. 618, k. 8. Opr.: pergamin. Estr. XXII, s. 453; Guseva I, poz. 288.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–48 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: No 51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 946 – t. 4
Całość:
Młodzianowski Tomasz.

Kazania I Homilyie Na Swięta Uroczystsze, Tákże Pogrzeby Dla większey Chwały Boga, Krola Krolow: Nayiasnieyszey Na Zawsze Krolowy Polskiy [sic] Bogarodzicy Panny, Czći. Od Xźiędzá [sic] Tomasza Młodzianowskiego, Soc: Iesu. Napisane, Zebrane, w ostátni Tom Czwarty. W Drukarni Collegium Poznanskiego Societ: Iesv. Roku Pánskiego 1681.

Poznań, druk. Jezuitów, 1681.

folio, k. 2, s. 618, k. 8.

Opr.: pergamin.

Estr. XXII, s. 453; Guseva I, poz. 288.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–48 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: No 51 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 946 – t. 4