Nazwisko i imię / hasło:
Młodzianowski Tomasz.
Tytuł:
Akty Nabozne, z-Kśiąg Duchownych Łáćinskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Iesu Na Polskie Zebrane Do używania pospolitego Podane w-Drukárni Collegium Poznanskiego Societatis Iesu, Z-Dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego M. DC. LXXXII.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1682.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 210. Def.: uszkodzona karta tytułowa; opis uzupełniony na podstawie egz. British Library w Londynie. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva I, poz. 286 (tu mylnie: Kalisz, 1706).
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z biblioteki Bial / Xięzny Imsci. Biała BAKR/? Anna Katarzyna Radziwiłłowa/ zapiska na wyklejce okładki górnej: De ma Biblioteque / de Biała / AXR. / Z Moiey Biblioteki / Bialskiey. Biała BM/ sygn.: H–5–19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/III.8 (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Zapiska cyrylicą na wyklejce okładki dolnej: нех се щодра [добра?] мıсл зачıна вшакъ то у нас не новина.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5561
Całość:
Młodzianowski Tomasz.

Akty Nabozne, z-Kśiąg Duchownych Łáćinskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Iesu Na Polskie Zebrane Do używania pospolitego Podane w-Drukárni Collegium Poznanskiego Societatis Iesu, Z-Dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego M. DC. LXXXII.

Poznań, druk. Jezuitów, 1682.

w 8ce, k. 1, s. 210.
Def.: uszkodzona karta tytułowa; opis uzupełniony na podstawie egz. British Library w Londynie.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva I, poz. 286 (tu mylnie: Kalisz, 1706).

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z biblioteki Bial / Xięzny Imsci.

Biała BAKR/? Anna Katarzyna Radziwiłłowa/
zapiska na wyklejce okładki górnej: De ma Biblioteque / de Biała / AXR. / Z Moiey Biblioteki / Bialskiey.

Biała BM/
sygn.: H–5–19 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/III.8 (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Zapiska cyrylicą na wyklejce okładki dolnej: нех се щодра [добра?] мıсл зачıна вшакъ то у нас не новина.

BAN: XXIX / a 5561