Nazwisko i imię / hasło:
Matylda św. (Mechtildis s.).
Tytuł:
Zwierciadło Duchowney Łaski, To iest: Dźiwne Cudowney Pánnie; Zakonnicy, y Xieniey Reguły Benedykta S. Zakonnic w Oetilstetynie, w Sáskiey Ziemi Mechtildzie S. W vstáwiczney Bogomyslnosci trwáiacey niebieskie Obiawienia. Do dostąpienia doskonáłośći Chrześćiáńskiey bárzo pożyteczne. Ná pięć Częśći rozdźielone. Z Przydatkiem O Zywoćie y Smierći Giertrvdy S. rodzoney teyże Mechtildy S. Siostry, y z Zywotem sámey Mechtildy S. nowo wynáleźionym. Przez W. X. Iakvba Gawatha, w Archidiaecezyey Lwowskiey Plebanâ Wizniânskiego, z Lâcinskiego nâ Polski ięzyk przetłumáczone. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesv, v Sebástyaná Nowogorskiego. Roku Páńskiego, 1645.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Sebastiana Nowogórskiego, 1645.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 344. Def.: brak 5-u kart po tytule (dedykacja) oraz od s. 345 do końca (pełny egz.: k. 6, s. 400, k. 10); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XXII, s. 253; Guseva I, poz. 118.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 245
Całość:
Matylda św. (Mechtildis s.).

Zwierciadło Duchowney Łaski, To iest: Dźiwne Cudowney Pánnie; Zakonnicy, y Xieniey Reguły Benedykta S. Zakonnic w Oetilstetynie, w Sáskiey Ziemi Mechtildzie S. W vstáwiczney Bogomyslnosci trwáiacey niebieskie Obiawienia. Do dostąpienia doskonáłośći Chrześćiáńskiey bárzo pożyteczne. Ná pięć Częśći rozdźielone. Z Przydatkiem O Zywoćie y Smierći Giertrvdy S. rodzoney teyże Mechtildy S. Siostry, y z Zywotem sámey Mechtildy S. nowo wynáleźionym. Przez W. X. Iakvba Gawatha, w Archidiaecezyey Lwowskiey Plebanâ Wizniânskiego, z Lâcinskiego nâ Polski ięzyk przetłumáczone. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesv, v Sebástyaná Nowogorskiego. Roku Páńskiego, 1645.

Lwów, druk. Sebastiana Nowogórskiego, 1645.

w 4ce, k. 1, s. 344.
Def.: brak 5-u kart po tytule (dedykacja) oraz od s. 345 do końca (pełny egz.: k. 6, s. 400, k. 10); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XXII, s. 253; Guseva I, poz. 118.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.55 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 245