Nazwisko i imię / hasło:
Matka.
Tytuł:
Matka Przedziwna w Piekarach na słuzących sobie dobroczynna, y tymże służącym sobie, zebraną ktrotko relacyą o Jey Swiętym Obraźie, y o rożnych przez tenże Obraz, wyświadczonych dobrodzieystwach. Ná pobożną cześć, y poćiechę, do druku podana. Z przydanym rożnego nábożeństwa zebraniem. Od Collegium Opolskiego y Rezydencyi w Piekarach Soc. Jesu roku 1726. W Sandomierzu, Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1726.
Komentarz:
w 8ce, s. 133. Współoprawne, zob. Wybór osobliwych nabożeństw (1726). Estr. XXII, s. 233; Guseva I, poz. 280.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6016 adl. 2
Całość:
Matka.

Matka Przedziwna w Piekarach na słuzących sobie dobroczynna, y tymże służącym sobie, zebraną ktrotko relacyą o Jey Swiętym Obraźie, y o rożnych przez tenże Obraz, wyświadczonych dobrodzieystwach. Ná pobożną cześć, y poćiechę, do druku podana. Z przydanym rożnego nábożeństwa zebraniem. Od Collegium Opolskiego y Rezydencyi w Piekarach Soc. Jesu roku 1726. W Sandomierzu, Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1726.

w 8ce, s. 133.

Współoprawne, zob. Wybór osobliwych nabożeństw (1726).

Estr. XXII, s. 233; Guseva I, poz. 280.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / a 6016 adl. 2