Nazwisko i imię / hasło:
Maryja.
Tytuł:
Marya jmię naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, nieprzebrane słodkości łáski y pociech morze, w bractwie tegoż imienia zbáwiennego, nowo w kościele Swiętego Ducha w Lublinie z władze y pozwolenia od stolice s. apostolskiey záłożonym wylewaiące. Zá pozwoleniem władzy y zwierzchności duchowney, przedrukowane. W Lublinie w Drukárni Kollegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1739.
Komentarz:
w 12ce, k. 41. Opr.: papier. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Dziok-Strelnik brak; Guseva I, poz. 279.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 924в (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/I.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5379
Całość:
Maryja.

Marya jmię naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, nieprzebrane słodkości łáski y pociech morze, w bractwie tegoż imienia zbáwiennego, nowo w kościele Swiętego Ducha w Lublinie z władze y pozwolenia od stolice s. apostolskiey záłożonym wylewaiące. Zá pozwoleniem władzy y zwierzchności duchowney, przedrukowane. W Lublinie w Drukárni Kollegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739.

Lublin, druk. Jezuitów, 1739.

w 12ce, k. 41.

Opr.: papier.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Marja Najśw. P.); Dziok-Strelnik brak; Guseva I, poz. 279.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 924в (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej); 111/I.37 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5379