Nazwisko i imię / hasło:
Makowski Adam.
Tytuł:
Wzywanie Do Modlitwy Codzienney, przy Ofierze Swiętey; Za Lvdzie Rodzące, Podrożne, Woiuiące, Więźnie, Chore, Konáiące, y Zmárłe po wszytkim Chrześćiáństwie. Przez W. X. Adama Makowskiego, Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych y Vrzędu Duchownego. w Krakowie, W Drukárni Frànćiszká Cezárego, Roku 1640.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1640.
Komentarz:
w 8ce, s. 144. Def.: brak s. 131–142. W klocku, zob. Skarga Piotr (Zołnierskie Nabozeństwo 1688). Estr. XXII, s. 54; Malicki, poz. 467; Guseva I, poz. 275.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 8
Całość:
Makowski Adam.

Wzywanie Do Modlitwy Codzienney, przy Ofierze Swiętey; Za Lvdzie Rodzące, Podrożne, Woiuiące, Więźnie, Chore, Konáiące, y Zmárłe po wszytkim Chrześćiáństwie. Przez W. X. Adama Makowskiego, Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych y Vrzędu Duchownego. w Krakowie, W Drukárni Frànćiszká Cezárego, Roku 1640.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1640.

w 8ce, s. 144.
Def.: brak s. 131–142.

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zołnierskie Nabozeństwo 1688).

Estr. XXII, s. 54; Malicki, poz. 467; Guseva I, poz. 275.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 8