Nazwisko i imię / hasło:
Maimbourg Louis.
Tytuł:
Historia schismy Greckiey od pierwszych iey początkow, áż do zguby Páñstwá y Miástá Carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisárzow, miánowićie Greckich wyięta. Dla wierney Informácyi Moskiewskiey Monarchiy y cáłego narodu Ruskiego, z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przełozona. Zá dozwoleniem Starszych. W Zamosciu, w Drukarni Akademickij [sic], 1698.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Druk. Akademicka, 1698.
Komentarz:
w 4ce, k. 5, s. 1–246, 742–1147 (czyli właściwie: s. 651), k. 2. Opr.: karton, papier. Estr. XVIII, s. 221 (pod hasłem: Historia), XXII, s. 46 (pod hasłem: Maimburg); Guseva I, poz. 163.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: E–3–42 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 64/38 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 245a (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 108/IV.28 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17797
Całość:
Maimbourg Louis.

Historia schismy Greckiey od pierwszych iey początkow, áż do zguby Páñstwá y Miástá Carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisárzow, miánowićie Greckich wyięta. Dla wierney Informácyi Moskiewskiey Monarchiy y cáłego narodu Ruskiego, z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przełozona. Zá dozwoleniem Starszych. W Zamosciu, w Drukarni Akademickij [sic], 1698.

Zamość, Druk. Akademicka, 1698.

w 4ce, k. 5, s. 1–246, 742–1147 (czyli właściwie: s. 651), k. 2.

Opr.: karton, papier.

Estr. XVIII, s. 221 (pod hasłem: Historia), XXII, s. 46 (pod hasłem: Maimburg); Guseva I, poz. 163.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: E–3–42 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 64/38 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 245a (zapiska na odwrocie karty tytułowej); 108/IV.28 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17797