Nazwisko i imię / hasło:
Maimbourg Louis.
Tytuł:
Historya o Krucyatach Ná wyzwolenie Zięmie Swiętey, Przez X. Ludwika Maimburga Societ. Iesv, Przedtym Fráncuskim ięzykiem Opisana, A teraz ná Polski Przez W.X. Andrzeia Wincentego z Unichowa Ustrzyckiego, Proboszcza Kátedrálnego Przemyskiego, Przełozona. Roku Páńskiego, 1707. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I.K.M. y I.M.X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego; tákże Przesławney Akádemij Krákowskiey Ordynáryinego Typografa.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1707.
Komentarz:
folio, k. 3, s. 460, k. 8. Opr.: deski obciągnięte wytłaczaną skórą. Estr. XXII, s. 45; Guseva I, poz. 273.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 9
Całość:
Maimbourg Louis.

Historya o Krucyatach Ná wyzwolenie Zięmie Swiętey, Przez X. Ludwika Maimburga Societ. Iesv, Przedtym Fráncuskim ięzykiem Opisana, A teraz ná Polski Przez W.X. Andrzeia Wincentego z Unichowa Ustrzyckiego, Proboszcza Kátedrálnego Przemyskiego, Przełozona. Roku Páńskiego, 1707. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I.K.M. y I.M.X. Biskupá Krákowskiego Xiążęćiá Siewierskiego; tákże Przesławney Akádemij Krákowskiey Ordynáryinego Typografa.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1707.

folio, k. 3, s. 460, k. 8.

Opr.: deski obciągnięte wytłaczaną skórą.

Estr. XXII, s. 45; Guseva I, poz. 273.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

BAN: XXIX / г 9