Nazwisko i imię / hasło:
Madaliński Wojciech.
Tytuł:
Inwentarz Constituciy Koronnych od roku Páńskiego M. D. L. az do roku M. DC. XLIII. uchwalonych. Przez Woyciecha Magdalenskiego [sic] in ordinem alphabeti od roku 1632 zebrany. A teraz znowu przez Iana Dziegielowskiego az do roku 1643 z poprawą dostátecznie przypisany. W Warszawie, w Drukárni u wdowy y dźiedźicow Piotra Elerta, I. K. M. typopr. [sic] Roku Páńskiego 1661.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1661 (w kolofonie: 1643).
Komentarz:
folio, k. 2, s. 194 (właściwie: s. 184, opuszczone s. 31–40). Wydanie tytułowe edycji r. 1644. Opr.: pergamin (zielony). Estr. XXII, 23; Guseva I, poz. 272.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CS. DR. Biała BZ/? sygn.: D–4–17 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Biała BW/ sygn.: D–3–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 62 (naklejka na grzbiecie); Hist. Polonica. 62 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 99/Х.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn nieustalona: K 19 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4469
Całość:
Madaliński Wojciech.

Inwentarz Constituciy Koronnych od roku Páńskiego M. D. L. az do roku M. DC. XLIII. uchwalonych. Przez Woyciecha Magdalenskiego [sic] in ordinem alphabeti od roku 1632 zebrany. A teraz znowu przez Iana Dziegielowskiego az do roku 1643 z poprawą dostátecznie przypisany. W Warszawie, w Drukárni u wdowy y dźiedźicow Piotra Elerta, I. K. M. typopr. [sic] Roku Páńskiego 1661.

Warszawa, druk. wdowy i dziedziców Piotra Elerta, 1661 (w kolofonie: 1643).

folio, k. 2, s. 194 (właściwie: s. 184, opuszczone s. 31–40).
Wydanie tytułowe edycji r. 1644.

Opr.: pergamin (zielony).

Estr. XXII, 23; Guseva I, poz. 272.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CS. DR.

Biała BZ/?
sygn.: D–4–17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Biała BW/
sygn.: D–3–20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 62 (naklejka na grzbiecie); Hist. Polonica. 62 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 99/Х.18 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn nieustalona: K 19 (zapiska na grzbiecie).

BAN: XXIX / в 4469