Nazwisko i imię / hasło:
Madaliński Wojciech.
Tytuł:
Inwentarz Constitvciy Koronnych Od Roku Páńskiego, M. D. L. Aż do Roku M. DC. XLIII. Vchwalonych. Przez Woyciecha Madalinskiego In Ordinem Alphabeti do Roku 1632. zebrány, A teraz znowu Przez Iana Dzięgielowskiego, Az do Roku 1643. z popráwą dostátecznie przypisány. W Warszawie, W Drukárniey Piotrá Elertá, I. K. M. Typogr: Roku, 1644.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Piotra Elerta, 1644 (w kolofonie: 1643).
Komentarz:
folio, s. 194 (właściwie: s. 184, opuszczone s. 31–40). Def.: brak pierwszych dwu kart, w tym karty tyt. (peny egz.: k. 2, s. 194); opis uzupełniony na postawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 23; Guseva I, poz. 271.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na s. 1 inicjały: KSXR. Nieśwież BZ/ sygn.: 27/4; Tablette 28/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 8; 60 (naklejki na grzbiecie); Hist. Polonica. 60 (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 2033 adl. 1
Całość:
Madaliński Wojciech.

Inwentarz Constitvciy Koronnych Od Roku Páńskiego, M. D. L. Aż do Roku M. DC. XLIII. Vchwalonych. Przez Woyciecha Madalinskiego In Ordinem Alphabeti do Roku 1632. zebrány, A teraz znowu Przez Iana Dzięgielowskiego, Az do Roku 1643. z popráwą dostátecznie przypisány. W Warszawie, W Drukárniey Piotrá Elertá, I. K. M. Typogr: Roku, 1644.

Warszawa, druk. Piotra Elerta, 1644 (w kolofonie: 1643).

folio, s. 194 (właściwie: s. 184, opuszczone s. 31–40).
Def.: brak pierwszych dwu kart, w tym karty tyt. (peny egz.: k. 2, s. 194); opis uzupełniony na postawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 23; Guseva I, poz. 271.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na s. 1 inicjały: KSXR.

Nieśwież BZ/
sygn.: 27/4; Tablette 28/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 8; 60 (naklejki na grzbiecie); Hist. Polonica. 60 (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / в 2033 adl. 1