Nazwisko i imię / hasło:
Luther Martin.
Tytuł:
Katechism [współwyd.] zob. Kancyonał, To jest: Pieśńi chrześćiáńskie (1697).
Miejsce i rok wydania:
Toruń, nakł. Samuela Gentera; Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, 1697.
Całość:
Luther Martin.

Katechism [współwyd.] zob. Kancyonał, To jest: Pieśńi chrześćiáńskie (1697).

Toruń, nakł. Samuela Gentera; Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, 1697.