Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirski Stanisław Herakliusz.
Tytuł:
Proznosc Y Prawda Rady, z Łáćińskiego w Polskim Języku Wyrazona. przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Natenczas Komissarza y Administratora Cełł. J. K. Mśći komor wodnych Landowych. Przedrukowana w Poznaniu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu Roku Páńskiego 1739.

Przed tytułem: Stanisława Lubomierskiego [sic] Xiążęćiá Rzymskiego Marszáłká wielkiego Koronnego

Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 159, [6]. Opr.: półskórek. Estr. XXI, s 474; Guseva I, poz. 263.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6244
Całość:
Lubomirski Stanisław Herakliusz.

Proznosc Y Prawda Rady, z Łáćińskiego w Polskim Języku Wyrazona. przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego Natenczas Komissarza y Administratora Cełł. J. K. Mśći komor wodnych Landowych. Przedrukowana w Poznaniu w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu Roku Páńskiego 1739.

Przed tytułem: Stanisława Lubomierskiego [sic] Xiążęćiá Rzymskiego Marszáłká wielkiego Koronnego

Poznań, druk. Jezuitów, 1739.

w 8ce, k. 4, s. 159, [6].

Opr.: półskórek.

Estr. XXI, s 474; Guseva I, poz. 263.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

BAN: XXIX / a 6244