Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirska Konstancja.
Tytuł:
Krotkie zebranie roznego nabozenstwa, ku większey czći y chwale Naywyższego w Troycy S. Jedynego Boga y Nayswiętszey Panny Maryi Niepokalanie poczętey Matki Bożey, także rożnych swiętych pátronow, y pátronek, godźinkámi, litániámi, y innemi nabożnemi modlitwámi odnowione, a niegdyś przez ś. p J. O. Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną &c. do druku podane, teraz zaś świeżo dla wygody dusz chrześćiáńskich przedrukowane. W Krakowie, W Drukárni Micháłá Dyaszewskiego, J. K. Mci. Typografa, Roku Páńskiego 1741.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1741.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 472, k. 1. Opr.: deski obciągnięte skórą. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 260.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 48d. Sankt Petersburg BAN sygn.: 166 (naklejka na okładce górnej); 152 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 237
Całość:
Lubomirska Konstancja.

Krotkie zebranie roznego nabozenstwa, ku większey czći y chwale Naywyższego w Troycy S. Jedynego Boga y Nayswiętszey Panny Maryi Niepokalanie poczętey Matki Bożey, także rożnych swiętych pátronow, y pátronek, godźinkámi, litániámi, y innemi nabożnemi modlitwámi odnowione, a niegdyś przez ś. p J. O. Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną &c. do druku podane, teraz zaś świeżo dla wygody dusz chrześćiáńskich przedrukowane. W Krakowie, W Drukárni Micháłá Dyaszewskiego, J. K. Mci. Typografa, Roku Páńskiego 1741.

Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1741.

w 4ce, k. 4, s. 472, k. 1.

Opr.: deski obciągnięte skórą.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 260.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 48d.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 166 (naklejka na okładce górnej); 152 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

BAN: XXIX / б 237