Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirska Konstancja.
Tytuł:
Krotkie zebranie rożnego nabożeństwa niegdy przez Jaśnie O. X. Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną dla Duchownego pożytku sporządzone. A teraz nowo przedrukowane z wielą przydátkow á miánowićie Rożáńcá. Roku Páńskiego 1730. Kosztem Kazimierza Gałeczki Bibl. J. K. M. Warszawie, w Drukárni J. K. M. y Rzeczy-Pospolitey Schol. Pia[r]u[m], 1730.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, nakł. Kazimierza Gałeczki, 1730.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 529. Opr.: deski obciągnięte tłoczoną skórą. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 259.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 48c. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 374 (zapiska na odwrocie wyklekji górnej); 108/IV.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5314
Całość:
Lubomirska Konstancja.

Krotkie zebranie rożnego nabożeństwa niegdy przez Jaśnie O. X. Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną dla Duchownego pożytku sporządzone. A teraz nowo przedrukowane z wielą przydátkow á miánowićie Rożáńcá. Roku Páńskiego 1730. Kosztem Kazimierza Gałeczki Bibl. J. K. M. Warszawie, w Drukárni J. K. M. y Rzeczy-Pospolitey Schol. Pia[r]u[m], 1730.

Warszawa, druk. Pijarów, nakł. Kazimierza Gałeczki, 1730.

w 8ce, k. 8, s. 529.

Opr.: deski obciągnięte tłoczoną skórą.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 259.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 48c.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 374 (zapiska na odwrocie wyklekji górnej); 108/IV.7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 5314