Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirska Konstancja.
Tytuł:
Krotkie zebranie rożnego nabożeństwa niegdy przez J. O. X. Konstancyą Lubomirską kasz. krak. h. w. k., a teraz nowo reformowane z wielą przydatkow rożnego nabożeństwa Jaśnie Oświeconey Xiężnie Jeymośći z Tarłow Lubomirskiey podkomorzyney wielkiey koronney p. p. o. dobrodzieyce. W Warszawie w Drukarni Collegium Societatis Jesu Roku P. 1724. Nakładem Iana Tłuszkiewicza Intr. Warsz.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, nakł. Jana Tłuszkiewicza, 1724.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 373, [4]. Opr.: deski obciągnięte tłoczoną skórą. Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 258.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 48b. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1069 (zapiska na odwrocie wyklejki górnej); 108/III.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5204
Całość:
Lubomirska Konstancja.

Krotkie zebranie rożnego nabożeństwa niegdy przez J. O. X. Konstancyą Lubomirską kasz. krak. h. w. k., a teraz nowo reformowane z wielą przydatkow rożnego nabożeństwa Jaśnie Oświeconey Xiężnie Jeymośći z Tarłow Lubomirskiey podkomorzyney wielkiey koronney p. p. o. dobrodzieyce. W Warszawie w Drukarni Collegium Societatis Jesu Roku P. 1724. Nakładem Iana Tłuszkiewicza Intr. Warsz.

Warszawa, druk. Jezuitów, nakł. Jana Tłuszkiewicza, 1724.

w 8ce, k. 4, s. 373, [4].

Opr.: deski obciągnięte tłoczoną skórą.

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 258.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 48b.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1069 (zapiska na odwrocie wyklejki górnej); 108/III.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5204