Nazwisko i imię / hasło:
Łosiowic Michał.
Tytuł:
Residencia Pana nad Pany i Swiętego nad Swiętemi abo Kazania, O taięmnicach [sic], naukach i czynach Christusa Pana W Rezidencii Maiestatow i Panow Polskich Warszawie czynione przez X. M. Michała Łosiowica, Zakonu S. Franciszka Prowincii Wielopolskiey Reformata. A za dozwoleniem Starszych do druku podane, Roku Panskiego M.D. CC.XIII. Tom pierwszy[–Tom wtory]. W Toruniu Drukował Jan Nikolai 1713.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jana Ludwika Nikolai, 1713.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 544, k. 2; k. 2, s. 256, k. 2. Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 417; Guseva I, poz. 270.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–4–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 57 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.20 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20005
Całość:
Łosiowic Michał.

Residencia Pana nad Pany i Swiętego nad Swiętemi abo Kazania, O taięmnicach [sic], naukach i czynach Christusa Pana W Rezidencii Maiestatow i Panow Polskich Warszawie czynione przez X. M. Michała Łosiowica, Zakonu S. Franciszka Prowincii Wielopolskiey Reformata. A za dozwoleniem Starszych do druku podane, Roku Panskiego M.D. CC.XIII. Tom pierwszy[–Tom wtory]. W Toruniu Drukował Jan Nikolai 1713.

Toruń, druk. Jana Ludwika Nikolai, 1713.

w 4ce, k. 4, s. 544, k. 2; k. 2, s. 256, k. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 417; Guseva I, poz. 270.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–4–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 57 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.20 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20005