Nazwisko i imię / hasło:
Lochman Augustyn.
Tytuł:
Krotkie zebranie Zywotá S. Iana Bozego rytmem oyczystym opisáne. A pod herbowną protekcyą stárożytney Srzeniawy y nieustrászonego Dzika Iasnie Wielmozney Iey Mći paniey P. Elzbiety ná Wiśniczu y Iárosłáwiu hrábiney Lubomirskiey S. R. P. Xiężny marszałkowey wielkiey koronney Szpiskiey etc. stárośćiny horyzontowi polskiemu ogłoszone.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, b. r. (1690?).
Komentarz:
w 8ce, k. 16. Autor podpisany pod dedykacją. [w kolofonie:] W Warszawie u Károlá Ferd. Schreiberá I. K. M. Typ. W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688). Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 256.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 10
Całość:
Lochman Augustyn.

Krotkie zebranie Zywotá S. Iana Bozego rytmem oyczystym opisáne. A pod herbowną protekcyą stárożytney Srzeniawy y nieustrászonego Dzika Iasnie Wielmozney Iey Mći paniey P. Elzbiety ná Wiśniczu y Iárosłáwiu hrábiney Lubomirskiey S. R. P. Xiężny marszałkowey wielkiey koronney Szpiskiey etc. stárośćiny horyzontowi polskiemu ogłoszone.

Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, b. r. (1690?).

w 8ce, k. 16.
Autor podpisany pod dedykacją.
[w kolofonie:] W Warszawie u Károlá Ferd. Schreiberá I. K. M. Typ.

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688).

Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 256.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 10