Nazwisko i imię / hasło:
Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian).
Tytuł:
Ogrod Rożany: Abo Opisanie Porządne Dwu szczepow wonney Rożey Hierychuntskiey; To iest: O Dwu świętych Rożáńcách, Dwoygà Bractw Blogosla: Panny Mariey, Y Naświęt: Imienia P. Iezvsoweo W Zakonie Kàznodzieyskim wszczepionych. Kwoli Bráćiey y Promotorom oboygá Bractw świętych. Przez W.O.Br. Wálerianá Lith. Praesidentá Bractw pomieniońych tegoż Zakonu. W Krakowie, W Drukàrni Frànciszkà Cezàrego, Roku M.DC.XXVII.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1627.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 42; 50; 76 (właściwie: s. 80, dwa razy wybita s. 36, ost. strona wybita mylnie 76 zamiast 79); 100; 42; 62; 128 (właśc.: s. 126, opuszczone s. 57, 98); 46; k. 4 (Krotki Svmmarivsz); s. 64. Opr.: pergamin, resztki klamer. Estr. XII, s. 152 (pod hasłem: Andrzejowicz Waleryan, tu mylnie podana paginacja Cz. V: s. 40, winno być: 42 oraz Cz. VI: s. 81, winno być: 62); PSB, XVII, s. 477–478; Malicki, poz. 178; Guseva I, poz. 19.
Proweniencja:
Prow.: Jakub Sosnowski zapiska na wyklejce okładki górnej: Jacobus Sosnowski. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 126.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22226
Całość:
Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian).

Ogrod Rożany: Abo Opisanie Porządne Dwu szczepow wonney Rożey Hierychuntskiey; To iest: O Dwu świętych Rożáńcách, Dwoygà Bractw Blogosla: Panny Mariey, Y Naświęt: Imienia P. Iezvsoweo W Zakonie Kàznodzieyskim wszczepionych. Kwoli Bráćiey y Promotorom oboygá Bractw świętych. Przez W.O.Br. Wálerianá Lith. Praesidentá Bractw pomieniońych tegoż Zakonu. W Krakowie, W Drukàrni Frànciszkà Cezàrego, Roku M.DC.XXVII.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1627.

w 4ce, k. 8, s. 42; 50; 76 (właściwie: s. 80, dwa razy wybita s. 36, ost. strona wybita mylnie 76 zamiast 79); 100; 42; 62; 128 (właśc.: s. 126, opuszczone s. 57, 98); 46; k. 4 (Krotki Svmmarivsz); s. 64.

Opr.: pergamin, resztki klamer.

Estr. XII, s. 152 (pod hasłem: Andrzejowicz Waleryan, tu mylnie podana paginacja Cz. V: s. 40, winno być: 42 oraz Cz. VI: s. 81, winno być: 62); PSB, XVII, s. 477–478; Malicki, poz. 178; Guseva I, poz. 19.

Prow.:
Jakub Sosnowski
zapiska na wyklejce okładki górnej: Jacobus Sosnowski.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 126.

BAN: XXIX / б 22226