Nazwisko i imię / hasło:
Lisiecki Andrzej.
Tytuł:
Trybunał Głowny Koronny Siedmią Splendorow oświecony. Przez Andrzeia Lisieckiego, Instygátorá Koronnego, Roku Páńskiego 1638. do druku podány. w Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1638.
Komentarz:
folio, k. 8, s. 277 (właściwie: s. 275, opuszczone s. 127, 136). Opr.: skóra. Estr. XXI, s. 332; Malicki, poz. 434; Guseva I, poz. 255.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław Woyna zapiska na karcie tytułowej (obcięta): Ex libris [...] / ndi Ac Mag. Dni / Stanislai Woyn[a] / Prefecti Culinae M[.] / Ducatus Lituaniae [...] / 2ndo Emptus 6 florenis / 164[obcięte]. Mikołaj Orłowski / Ignacy Orłowski? zapiska na karcie tytułowej: Wziołem tę Xięgę od Im Pana Mikołaia / Orłowskiego Podkomorzego Ziemi Dobrzynskiey / Oyca y Dobrodzieia Mego [...] / d. 20 July A 1687 Igna[dalej zniszczona]. Tomasz Konstanty Dusiacki Rudomina / Jozefat Dusiacki Rudomina zapiska na odwrocie k. 8 (A4): Roku 1714 MCa 7bra Dałem te Xięgę Jako / skarb synowi moiemu Jozefatowi z Błogosław[...] / Boskim y Oycowskim, aby skarbił sobie Nieprzebrane / Miłosierdzie Boskie / anikomu zywym sposobem / nieoddawał ani pozyczał / Thomasz Kąstanty Dusiacki Rudomina / Woysky Brasławski. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BW/ sygn.: D–4–19 (19 przekreślone, zmienione na:) 20. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/Х.49 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiski: na karcie tyt.: Adscriptus [dalej zniszczona], na karcie 2 recto: nieodczytana, na karcie 3 recto: nieodczytana, na karcie 3 verso: Lazarus ante forus ditis Jacet Vlcere plenus / misero paruam, Nemo ministrat opem / Łazarz lezy zwrzodziały przed Bogacza wroty / Trapi ciało nendza Bol, zgasł datek bez cnoty Nikt go niezywi zmusu, nizzswoiey [ni z swoiey] ochoty. na s. 276: cyrylicą: То на рьзакина Писал кгродени Упители / На Позов кгроденi Упиделi. na wyklejce okładki dolnej: próby pióra.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 106
Całość:
Lisiecki Andrzej.

Trybunał Głowny Koronny Siedmią Splendorow oświecony. Przez Andrzeia Lisieckiego, Instygátorá Koronnego, Roku Páńskiego 1638. do druku podány. w Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1638.

folio, k. 8, s. 277 (właściwie: s. 275, opuszczone s. 127, 136).

Opr.: skóra.

Estr. XXI, s. 332; Malicki, poz. 434; Guseva I, poz. 255.

Prow.:
Stanisław Woyna
zapiska na karcie tytułowej (obcięta): Ex libris [...] / ndi Ac Mag. Dni / Stanislai Woyn[a] / Prefecti Culinae M[.] / Ducatus Lituaniae [...] / 2ndo Emptus 6 florenis / 164[obcięte].

Mikołaj Orłowski / Ignacy Orłowski?
zapiska na karcie tytułowej: Wziołem tę Xięgę od Im Pana Mikołaia / Orłowskiego Podkomorzego Ziemi Dobrzynskiey / Oyca y Dobrodzieia Mego [...] / d. 20 July A 1687 Igna[dalej zniszczona].

Tomasz Konstanty Dusiacki Rudomina / Jozefat Dusiacki Rudomina
zapiska na odwrocie k. 8 (A4): Roku 1714 MCa 7bra Dałem te Xięgę Jako / skarb synowi moiemu Jozefatowi z Błogosław[...] / Boskim y Oycowskim, aby skarbił sobie Nieprzebrane / Miłosierdzie Boskie / anikomu zywym sposobem / nieoddawał ani pozyczał / Thomasz Kąstanty Dusiacki Rudomina / Woysky Brasławski.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BW/
sygn.: D–4–19 (19 przekreślone, zmienione na:) 20.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/Х.49 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiski:
na karcie tyt.: Adscriptus [dalej zniszczona],
na karcie 2 recto: nieodczytana,
na karcie 3 recto: nieodczytana,
na karcie 3 verso: Lazarus ante forus ditis Jacet Vlcere plenus / misero paruam, Nemo ministrat opem / Łazarz lezy zwrzodziały przed Bogacza wroty / Trapi ciało nendza Bol, zgasł datek bez cnoty Nikt go niezywi zmusu, nizzswoiey [ni z swoiey] ochoty.
na s. 276: cyrylicą: То на рьзакина Писал кгродени Упители / На Позов кгроденi Упиделi.
na wyklejce okładki dolnej: próby pióra.

BAN: XXIX / в 106