Nazwisko i imię / hasło:
Liricius Hipolit.
Tytuł:
Bractwo chordy Abo paska zakonnego S. Fránćiszká, po wszystkiéy Koronie Polskiéy, u Bráćiéy Mnieyszych Fránciszká ś. mocą Stolice Apostolskiey postánowione, y do arcybráctwá Assyskiego przylączone [sic]. Z sporządzeniem nabożeństwá któré zwykło bywać ná Mszách y Processyách Bráckich z niektórémi Modlitwámi. Przez X. Hyppolita Lyricyusá z stárego Sączá, Zakonniká Zakonu Fránćiszká świętego Conuentualium. Zá pozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárniéy Máćieiá Jędrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1619.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1619.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 195? Def.: brak końca (jednej karty?). Opr.: pergamin (zielony). Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 166.
Proweniencja:
Prow.: Jan Kłodawski? zapiska na karcie tyt.: Joan[nis] Kłoda[viensis?] mp. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 11 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 321 (zapiski na: okładce górnej i wyklejce okładki górnej); 111/III.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalone: 322 (naklejka na okładce górnej); n° 74 (zapiska na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6505
Całość:
Liricius Hipolit.

Bractwo chordy Abo paska zakonnego S. Fránćiszká, po wszystkiéy Koronie Polskiéy, u Bráćiéy Mnieyszych Fránciszká ś. mocą Stolice Apostolskiey postánowione, y do arcybráctwá Assyskiego przylączone [sic]. Z sporządzeniem nabożeństwá któré zwykło bywać ná Mszách y Processyách Bráckich z niektórémi Modlitwámi. Przez X. Hyppolita Lyricyusá z stárego Sączá, Zakonniká Zakonu Fránćiszká świętego Conuentualium. Zá pozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárniéy Máćieiá Jędrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1619.

Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1619.

w 8ce, k. 8, s. 195?
Def.: brak końca (jednej karty?).

Opr.: pergamin (zielony).

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 166.

Prow.:
Jan Kłodawski?
zapiska na karcie tyt.: Joan[nis] Kłoda[viensis?] mp.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 11 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 321 (zapiski na: okładce górnej i wyklejce okładki górnej); 111/III.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalone: 322 (naklejka na okładce górnej); n° 74 (zapiska na okładce górnej).

BAN: XXIX / а 6505