Nazwisko i imię / hasło:
Lubomirska Konstancja.
Tytuł:
Krotkie zebranie roznego nabozenstwa ku większey czći i chwale Najświętszego w Troycy S. Jedynego Boga y Nayświętszey Panny Maryi niepokalanie poczętey Matki Bozey. Tákże rożnych Swiętych Pátronow y Patronek, Godźinkámi, Litaniámi y innemi nabożnemi modlitwami odnowione. Teraz záś dla wygody dusz Chrześćiáńskich do druku podane. Roku Páńskiego 1744. W Krakowie. W drukarni Michałá Dyászewskiego, J. K. Mći Typografá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 694, k. 8. Opr.: skóra. Estr. XXXV, s. 165; Guseva I, poz. 237.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 48e. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 375 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5377
Całość:
Lubomirska Konstancja.

Krotkie zebranie roznego nabozenstwa ku większey czći i chwale Najświętszego w Troycy S. Jedynego Boga y Nayświętszey Panny Maryi niepokalanie poczętey Matki Bozey. Tákże rożnych Swiętych Pátronow y Patronek, Godźinkámi, Litaniámi y innemi nabożnemi modlitwami odnowione. Teraz záś dla wygody dusz Chrześćiáńskich do druku podane. Roku Páńskiego 1744. W Krakowie. W drukarni Michałá Dyászewskiego, J. K. Mći Typografá.

Kraków, druk. Michała Dyaszewskiego, 1744.

w 8ce, k. 8, s. 694, k. 8.

Opr.: skóra.

Estr. XXXV, s. 165; Guseva I, poz. 237.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 48e.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 4[8] (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 375 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5377