Nazwisko i imię / hasło:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.
Tytuł:
Pamiątka krotka braciey koadiutorow Societatis Iesu swiątobliwie zmarłych. Z roznych teyze Societatis pisarzow zebrana, ná dni, całego roku rozłożona, ku zbudowániu żyiących, do druku podána. Przez X. Woyciecha Wiiuka Koialowicza Societatis Iesu. Zá pozwoleniem przełożonych. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu Roku Páńskiego 1673.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 420, k. 9. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 401; Guseva I, poz. 205.
Proweniencja:
Prow.: Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z Bibliotheki Bialskiey Xiężney JeyMsci. Biała BM/ sygn.: Н–5–68 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–4 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 112 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 238 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.46 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21032
Całość:
Kojałowicz Wijuk Wojciech.

Pamiątka krotka braciey koadiutorow Societatis Iesu swiątobliwie zmarłych. Z roznych teyze Societatis pisarzow zebrana, ná dni, całego roku rozłożona, ku zbudowániu żyiących, do druku podána. Przez X. Woyciecha Wiiuka Koialowicza Societatis Iesu. Zá pozwoleniem przełożonych. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu Roku Páńskiego 1673.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.

w 4ce, k. 3, s. 420, k. 9.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 401; Guseva I, poz. 205.

Prow.:
Biała/ Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z Bibliotheki Bialskiey Xiężney JeyMsci.

Biała BM/
sygn.: Н–5–68 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–4 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 112 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 238 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/V.46 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21032