Nazwisko i imię / hasło:
Koczorowski Franciszek.
Tytuł:
Catechisme ou La Doctrine Chrétienne pour la Commodité des Enfans aussi-bien qu’à celle de ceux qui sont en age avancé, No seulement pour les Gens de basse Condition, mais encore pour ceux de distinction. Contenant En de petites Questions & Responses amplement les Mysteres de la Sainte Foy, dont la connoissance est necessaire à tous les hommes. Donnee Au Public Par le R. P. Francois [sic] Koczorowski Theologien de la Compagnie de Jesus Traduite du Polonois en François par un aûtre Prêtre de la méme Compagnie, avec Permission des superieurs l’An de nôtre Seigneur. 1735. à Sandomir dans l’Imprimerie Roiale du College de la Compagnie de Jesus.

Na drugiej karcie tytułowej: Katechizm albo Nauka Chrzescianska dla wygody Ták Dźieći máłych, iáko y Dorosłych Ludźi Nie tylko prostego ále tesz y godnieyszego Stanu W Krotkich pytániach, y odpowiedźiách Obszerne Wiáry Swiętey Táiemnice Do wiádomości wszech ludźi należące, Zamykaiąca. Przez X. Franciszka Koczorowskiego Societatis Jesu Theologa Dla dobrá Dusz ludzkich do Druku Zá Dozwoleniem Starszych Podana. Roku Páńskiego 1735. w Sandomierzu. Drukárni I. K. M. Collegium Societatis Jesu.

Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1735.
Komentarz:
w 8ce, k. 94. Po polsku i po francusku. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 386–387; Guseva I, poz. 204.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RRKSO, poz. 70: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 87 H (zapiska na polskiej karcie tytułowej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 181 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.74 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6441
Całość:
Koczorowski Franciszek.

Catechisme ou La Doctrine Chrétienne pour la Commodité des Enfans aussi-bien qu’à celle de ceux qui sont en age avancé, No seulement pour les Gens de basse Condition, mais encore pour ceux de distinction. Contenant En de petites Questions & Responses amplement les Mysteres de la Sainte Foy, dont la connoissance est necessaire à tous les hommes. Donnee Au Public Par le R. P. Francois [sic] Koczorowski Theologien de la Compagnie de Jesus Traduite du Polonois en François par un aûtre Prêtre de la méme Compagnie, avec Permission des superieurs l’An de nôtre Seigneur. 1735. à Sandomir dans l’Imprimerie Roiale du College de la Compagnie de Jesus.

Na drugiej karcie tytułowej: Katechizm albo Nauka Chrzescianska dla wygody Ták Dźieći máłych, iáko y Dorosłych Ludźi Nie tylko prostego ále tesz y godnieyszego Stanu W Krotkich pytániach, y odpowiedźiách Obszerne Wiáry Swiętey Táiemnice Do wiádomości wszech ludźi należące, Zamykaiąca. Przez X. Franciszka Koczorowskiego Societatis Jesu Theologa Dla dobrá Dusz ludzkich do Druku Zá Dozwoleniem Starszych Podana. Roku Páńskiego 1735. w Sandomierzu. Drukárni I. K. M. Collegium Societatis Jesu.

Sandomierz, druk. Jezuitów, 1735.

w 8ce, k. 94.
Po polsku i po francusku.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 386–387; Guseva I, poz. 204.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RRKSO, poz. 70: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 87 H (zapiska na polskiej karcie tytułowej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 181 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/III.74 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6441