Nazwisko i imię / hasło:
Klucz.
Tytuł:
Klucz Niebieski do otwarćia Wiecznośći Swiętey przybytkow, przez Nabożeństwa rożne przysposobiony á Łásk zbawiennych y poćiech wszelkich Nayswiętszey Pani to iest Naybolesnieyszey w Járosławskim Polu Maryi oddany, z pozwoleniem starszych, y przywilejem J. K. M. Roku od Národzenia bez boleśći Matki, z poćiechą nászą Syna Boskiego 1730. W drukárni Koll. Poznańsk. S. J. ku záżywániu wiernych páńskich powierzony.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1730.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 499, [3]. Opr.: skóra. Estr. XIX, s. 317 (niedokładnie, mylny rok wydania: ok. 1739); Guseva I, poz. 197.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 51.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23349
Całość:
Klucz.

Klucz Niebieski do otwarćia Wiecznośći Swiętey przybytkow, przez Nabożeństwa rożne przysposobiony á Łásk zbawiennych y poćiech wszelkich Nayswiętszey Pani to iest Naybolesnieyszey w Járosławskim Polu Maryi oddany, z pozwoleniem starszych, y przywilejem J. K. M. Roku od Národzenia bez boleśći Matki, z poćiechą nászą Syna Boskiego 1730. W drukárni Koll. Poznańsk. S. J. ku záżywániu wiernych páńskich powierzony.

Poznań, druk. Jezuitów, 1730.

w 4ce, k. 4, s. 499, [3].

Opr.: skóra.

Estr. XIX, s. 317 (niedokładnie, mylny rok wydania: ok. 1739); Guseva I, poz. 197.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 51.

BAN: XXIX / б 23349