Nazwisko i imię / hasło:
Kazania.
Tytuł:
Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akćie ś. p. Jaśnie Oświeconey xiężny Jeymći Anny z xiążąt Sanguszkow Radziwiłłowy kanclerzyny wielkiey W. X. Lit. miane. Tudźież krotkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem Castri doloris w kośćiele Nieświskim Societatis Jesu wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747. Na wieczną w potomne wieki pamięć, do druku podane. Roku 1750. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akade. Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1750.
Komentarz:
folio, k. 116, tabl. 2. Opr.: skóra. Estr. XXVI, s. 99 (pod hasłem: Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków).; Guseva I, poz. 190.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: K 10; naklejka na grzbiecie z sygn.: K 10. Sankt Petersburg BAN sygn.: 510 (naklejka na okładce górnej); 14 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 220
Całość:
Kazania.

Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akćie ś. p. Jaśnie Oświeconey xiężny Jeymći Anny z xiążąt Sanguszkow Radziwiłłowy kanclerzyny wielkiey W. X. Lit. miane. Tudźież krotkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem Castri doloris w kośćiele Nieświskim Societatis Jesu wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747. Na wieczną w potomne wieki pamięć, do druku podane. Roku 1750. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akade. Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1750.

folio, k. 116, tabl. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XXVI, s. 99 (pod hasłem: Radziwiłłowa Anna Katarzyna z Sanguszków).; Guseva I, poz. 190.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: K 10; naklejka na grzbiecie z sygn.: K 10.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 510 (naklejka na okładce górnej); 14 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej.

BAN: XXIX / г 220