Nazwisko i imię / hasło:
Kanclerz.
Tytuł:
Kanclerz Sławy Ludzkiey naywymownieyszy, sákrámentalney pieczęći Wielki Sekretarz. Język S. Jana Nepomucena. Zebranemi z Ksiąg pochwałámi do Swiętey Barbáry, P. y Męczenniczki ogłoszony z pozwoleniem Starszych. Przedrukowany Roku Páńskiego 1740. W Kaliszu w Drukarni Collegium Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1740.
Komentarz:
w 12ce, s. 118. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva I, poz. 183.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. RRKSO, poz. 75: Xiążeczka w szarey oprawie Kanclerz sławy ludzkiey. Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 75 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 863a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.112–113 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5484 adl. 1
Całość:
Kanclerz.

Kanclerz Sławy Ludzkiey naywymownieyszy, sákrámentalney pieczęći Wielki Sekretarz. Język S. Jana Nepomucena. Zebranemi z Ksiąg pochwałámi do Swiętey Barbáry, P. y Męczenniczki ogłoszony z pozwoleniem Starszych. Przedrukowany Roku Páńskiego 1740. W Kaliszu w Drukarni Collegium Soc. Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1740.

w 12ce, s. 118.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva I, poz. 183.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.
RRKSO, poz. 75: Xiążeczka w szarey oprawie Kanclerz sławy ludzkiey.

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 75 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 863a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.112–113 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5484 adl. 1