Nazwisko i imię / hasło:
Kalendarz.
Tytuł:
Kalendarz historyczno-polityczny na Rok Pański 1740 przestępny, po Przybyszowym pierwszy. Záwieraiący w sobie rewolucye roczne: Swięta ruchome y nieruchome: dni Xiężycá: Wschod y Zachod słońca; y zaćmienia: Monarchie teraźnieysze całey Europy: Krola, Senat Polski, Ministrow y Urzędnikow: Ewenta osobliwsze roku przeszłego. Nad to Jnformacyą Chronologiczną o Kalendarzu, y Astrologiczną o Prognostykach, do druku podany. W Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1739).
Komentarz:
w 4ce, k. 53. Opr.: półskórek. Estr. XIX, 22; Dziok-Strelnik, poz. 343; Guseva I, poz. 181.
Proweniencja:
Prow.: Anna Katarzyna Radziwiłłowa/ zapiska na karcie ochr. górnej : Anna z xiąząt Lubartow Sanguszkow / Xięzna Radziwiłłowa Kanclerzyna / Wielka Wo X Litt. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.6 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Na wyklejce okładki górnej naklejony list bez daty: Do Biały [w sprawie kucharza Kuzmika]. Zapiska na karcie ochr. górnej: Niechay naydłuzsze Lata zyje zdrowa / Anna z Lubartow Cna Radziwiłłowa amen.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 11046 adl. 1
Całość:
Kalendarz.

Kalendarz historyczno-polityczny na Rok Pański 1740 przestępny, po Przybyszowym pierwszy. Záwieraiący w sobie rewolucye roczne: Swięta ruchome y nieruchome: dni Xiężycá: Wschod y Zachod słońca; y zaćmienia: Monarchie teraźnieysze całey Europy: Krola, Senat Polski, Ministrow y Urzędnikow: Ewenta osobliwsze roku przeszłego. Nad to Jnformacyą Chronologiczną o Kalendarzu, y Astrologiczną o Prognostykach, do druku podany. W Drukarni Lubelskiey Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1739).

w 4ce, k. 53.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, 22; Dziok-Strelnik, poz. 343; Guseva I, poz. 181.

Prow.:
Anna Katarzyna Radziwiłłowa/
zapiska na karcie ochr. górnej : Anna z xiąząt Lubartow Sanguszkow / Xięzna Radziwiłłowa Kanclerzyna / Wielka Wo X Litt.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.6 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Na wyklejce okładki górnej naklejony list bez daty: Do Biały [w sprawie kucharza Kuzmika].
Zapiska na karcie ochr. górnej: Niechay naydłuzsze Lata zyje zdrowa / Anna z Lubartow Cna Radziwiłłowa amen.

BAN: XXIX / б 11046 adl. 1