Nazwisko i imię / hasło:
Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas.
Tytuł:
Tacyt Polski albo raczey Moralia Tacyta nad Podchlebstwem Przez J. O. X. S. R. J. Stanisława Jabłonowskiego Wojewodę Generała Ziem Rawskich, Starostę Białocerkiewskiego, Międzyrzeckiego, Swieckiego &c. do Druku Podany. Typis Collegii Leopoliensis Societatis Jesu 1744.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1744.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 248, k. 1. Egz. a opr.: skóra. Egz. b Opr.: półskórek. Def.: brak karty z erratą. Estr. XII, s. 135; Guseva I, poz. 172.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. Sankt Petersburg BAN pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na karcie tytułowej. Warszawa BU pieczęć okrągła: Библиотека Императорскаго Варшавскаго Университета, na karcie tytułowej i na s. 248 Egz. b Franciszka Urszula Radziwiłłowa/ zapiska na karcie ochr. górnej: Franciszka xięzna z xiąząt Korybuthow Wisniowieckich Radziwiłłowa W.W.H.W.W. X.Ltgo. Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 17.
Lokalizacja:
BUW: 5.12.10.1 BAN: XXIX / б 24183
Całość:
Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas.

Tacyt Polski albo raczey Moralia Tacyta nad Podchlebstwem Przez J. O. X. S. R. J. Stanisława Jabłonowskiego Wojewodę Generała Ziem Rawskich, Starostę Białocerkiewskiego, Międzyrzeckiego, Swieckiego &c. do Druku Podany. Typis Collegii Leopoliensis Societatis Jesu 1744.

Lwów, druk. Jezuitów, 1744.

w 4ce, k. 4, s. 248, k. 1.

Egz. a
opr.: skóra.

Egz. b
Opr.: półskórek.
Def.: brak karty z erratą.

Estr. XII, s. 135; Guseva I, poz. 172.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.

Sankt Petersburg BAN
pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien., na karcie tytułowej.

Warszawa BU
pieczęć okrągła: Библиотека Императорскаго Варшавскаго Университета, na karcie tytułowej i na s. 248

Egz. b
Franciszka Urszula Radziwiłłowa/
zapiska na karcie ochr. górnej: Franciszka xięzna z xiąząt Korybuthow Wisniowieckich Radziwiłłowa W.W.H.W.W. X.Ltgo.

Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 17.


BUW: 5.12.10.1
BAN: XXIX / б 24183