Nazwisko i imię / hasło:
Iwański Jan.
Tytuł:
Ustaw Powinnosci y odpustow Bractwa S. Anyola [sic] Stroza, Od Oycá S. Urbana VIII. postánowionego. Zá prośbą Swiętey pamięći Zygmunta III. Krola polskiego. Krotkie Zebranie. Ku używániu Bráćiey y Siostrom wpisánym w Cáthálog Bráctwá tego, w Kośćiele Wszytkich SS. przy Klasztorze Lwowskim Wielebnych Zakonnych Panien Reguły Benedykta S. Przez X. Iana Iwanskiego, tegoż Klasztoru Kápellaná, wydáne. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesu, U Sebást: Nowogorskiego, 1642.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski, 1642.
Komentarz:
w 4ce, k. 44. W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688). Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 168.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5063 adl. 6
Całość:
Iwański Jan.

Ustaw Powinnosci y odpustow Bractwa S. Anyola [sic] Stroza, Od Oycá S. Urbana VIII. postánowionego. Zá prośbą Swiętey pamięći Zygmunta III. Krola polskiego. Krotkie Zebranie. Ku używániu Bráćiey y Siostrom wpisánym w Cáthálog Bráctwá tego, w Kośćiele Wszytkich SS. przy Klasztorze Lwowskim Wielebnych Zakonnych Panien Reguły Benedykta S. Przez X. Iana Iwanskiego, tegoż Klasztoru Kápellaná, wydáne. We Lwowie, W Drukárni Colleg: Societ: Iesu, U Sebást: Nowogorskiego, 1642.

Lwów, druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski, 1642.

w 4ce, k. 44.

W klocku, zob. Skarga Piotr (Zolnierskie Nabozenstwo 1688).

Estr. brak tego tytułu; Guseva I, poz. 168.

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / a 5063 adl. 6