Nazwisko i imię / hasło:
Hylzen Jan August.
Tytuł:
Inflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dźiejach, y rewolucyach; z wywodem godnośći, y starożytnośći Szlachty tameczney, tudźiesz praw, y wolnośći z dawna, y teraz jey służących zebrane, y Polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podane przez Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana Jana Augusta Hylzena Kasztelana Inflantskiego, Starostę Sądowego Brasławskiego, Marszałka na ow czas W. Trybunalskiego W. X. Lit. Roku Pańskiego 1750. dnia 2. Stycznia. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1750.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 414, 57, k. 9. Opr.: skóra. Estr. XVIII, s. 324: Guseva I, poz. 165.
Proweniencja:
Prow.: Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na karcie ochr. górnej: Jasnie Oswieconemu Xiążęciu / Imści Woiewodzie Wileńskie / mu Hetmanowi WuWoXa Litto. Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 2. Sankt Petersburg BAN sygn.: 503 (naklejka na grzbiecie); Hist. Ross. 5. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/VII.81 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18743
Całość:
Hylzen Jan August.

Inflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dźiejach, y rewolucyach; z wywodem godnośći, y starożytnośći Szlachty tameczney, tudźiesz praw, y wolnośći z dawna, y teraz jey służących zebrane, y Polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podane przez Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana Jana Augusta Hylzena Kasztelana Inflantskiego, Starostę Sądowego Brasławskiego, Marszałka na ow czas W. Trybunalskiego W. X. Lit. Roku Pańskiego 1750. dnia 2. Stycznia. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1750.

w 4ce, k. 4, s. 414, 57, k. 9.

Opr.: skóra.

Estr. XVIII, s. 324: Guseva I, poz. 165.

Prow.:
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na karcie ochr. górnej: Jasnie Oswieconemu Xiążęciu / Imści Woiewodzie Wileńskie / mu Hetmanowi WuWoXa Litto.

Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: Q 2.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 503 (naklejka na grzbiecie); Hist. Ross. 5. (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 100/VII.81 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18743