Nazwisko i imię / hasło:
Humiecki Stefan.
Tytuł:
Relacya Komissyi in Anno 1699 circa Evacuationem Kamieńca odprawioney, iako y innych Komissyi, sequentibus annis expedyowanych, uczyniona przez Jaśnie Wielmożnego Jmści Pana Stefana z Rycht na Sokolcu Humieckiego woiewodę Podolskiego na Seymie Walnym Grodzińskim, in Anno 1718.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Lwów), b. r. (1718).
Komentarz:
folio, k. 39. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674). Estr. XVIII, s. 316; Guseva I, poz. 164.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 36
Całość:
Humiecki Stefan.

Relacya Komissyi in Anno 1699 circa Evacuationem Kamieńca odprawioney, iako y innych Komissyi, sequentibus annis expedyowanych, uczyniona przez Jaśnie Wielmożnego Jmści Pana Stefana z Rycht na Sokolcu Humieckiego woiewodę Podolskiego na Seymie Walnym Grodzińskim, in Anno 1718.

B. m. (Lwów), b. r. (1718).

folio, k. 39.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Konfederacya Generalna (1674).

Estr. XVIII, s. 316; Guseva I, poz. 164.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 36