Nazwisko i imię / hasło:
Historia.
Tytuł:
Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dlá Sákrámentálnego Spowiedźi Sekretu nie przełamánym státkiem. Dochowanego w rzece Mołdáwie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná stárey Prádze, w Drukárni Karola Iana Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z Łáćińskiego po Polsku przetłumaczona y Na Iásney Gorze Częstochowskiey Roku 1740 wydrukowana.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1740.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 405. Tłumaczył Stanisław Wincenty Jabłonowski. Opr.: skóra, tłoczenia (medalion). Estr. XVIII, s. 359 (pod hasłem: Jabłonowski Stanisław Wincenty); Czerwień, poz. 506; Guseva I, poz. 171.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 91. Sankt Petersburg BAN sygn.: [Hist.] Eccl. 242 in duplo (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 214
Całość:
Historia.

Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dlá Sákrámentálnego Spowiedźi Sekretu nie przełamánym státkiem. Dochowanego w rzece Mołdáwie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná stárey Prádze, w Drukárni Karola Iana Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z Łáćińskiego po Polsku przetłumaczona y Na Iásney Gorze Częstochowskiey Roku 1740 wydrukowana.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1740.

w 4ce, k. 3, s. 405.
Tłumaczył Stanisław Wincenty Jabłonowski.

Opr.: skóra, tłoczenia (medalion).

Estr. XVIII, s. 359 (pod hasłem: Jabłonowski Stanisław Wincenty); Czerwień, poz. 506; Guseva I, poz. 171.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 91.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [Hist.] Eccl. 242 in duplo (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 214