Nazwisko i imię / hasło:
Historia.
Tytuł:
Historya Starego y Nowego Testamentu według porządku chronologij zebrana. Przez J. O. X. Jmći Andrzeia Załuskiego, biskupa Warminskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z francuzkiego na polski ięzyk przetłumaczona. Roku 1744 przedrukowana. Pro usu Scholarum Piarum. W Warszawie w Drukarni J.K.M. y Rzepltey. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 578. Autorstwo przypisywane Nicolas'owi Fontaine bądź Isaac'owi Lemaistre de Sacy. Opr.: papier. Estr. XVI, s. 255 (niedokładnie, pod hasłem: Fontaine Nicolas, Le Maitre de Sacy Izaak Ludwik); Guseva I, poz. 108.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 40a. Nieśwież BO/. notatka w katalogu OS BAN: BR (Biblioteka Radziwiłłów). Sankt Petersburg BAN sygn.: 201, 466 (naklejki na grzbiecie); 111/V.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6234
Całość:
Historia.

Historya Starego y Nowego Testamentu według porządku chronologij zebrana. Przez J. O. X. Jmći Andrzeia Załuskiego, biskupa Warminskiego, kanclerza wielkiego koronnego, z francuzkiego na polski ięzyk przetłumaczona. Roku 1744 przedrukowana. Pro usu Scholarum Piarum. W Warszawie w Drukarni J.K.M. y Rzepltey. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1744.

w 8ce, k. 3, s. 578.
Autorstwo przypisywane Nicolas'owi Fontaine bądź Isaac'owi Lemaistre de Sacy.

Opr.: papier.

Estr. XVI, s. 255 (niedokładnie, pod hasłem: Fontaine Nicolas, Le Maitre de Sacy Izaak Ludwik); Guseva I, poz. 108.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 40a.

Nieśwież BO/.
notatka w katalogu OS BAN: BR (Biblioteka Radziwiłłów).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 201, 466 (naklejki na grzbiecie); 111/V.2 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 6234