Nazwisko i imię / hasło:
Hacki Michał Antoni.
Tytuł:
Na Stary Kosciol [sic] Zachodni Joanicyusza Galatowskiego wydány Roku P. 1678. Quaestyiki albo Krotkie pytania zádane y rozwiązáne Roku Pánskiego 1679. Drukowano w klasztorze Oliwskim Roku Panskiego 1682.
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, 1682.
Komentarz:
w 8ce, s. 48. Opr.: karton, papier. Estr. XVIII, s. 8: Guseva I, poz. 156.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BM/ sygn.: Н–4–46 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 844 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.38 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5904
Całość:
Hacki Michał Antoni.

Na Stary Kosciol [sic] Zachodni Joanicyusza Galatowskiego wydány Roku P. 1678. Quaestyiki albo Krotkie pytania zádane y rozwiązáne Roku Pánskiego 1679. Drukowano w klasztorze Oliwskim Roku Panskiego 1682.

Oliwa, druk. Cystersów, 1682.

w 8ce, s. 48.

Opr.: karton, papier.

Estr. XVIII, s. 8: Guseva I, poz. 156.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BM/
sygn.: Н–4–46 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 147 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 844 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.38 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5904