Nazwisko i imię / hasło:
Grosez Jean Etienne.
Tytuł:
Dziennik Swiętych Albo Rozmyslania Na każdy dzień Roku. z Ewangelij, albo z Zycia Swiętych krótkiego Wyczerpnione Przez W. X. Jana Szczepana Grosez: S. J. Sodalisom Kongregacyi Nayświętszèy Panny Wniebowzięcia w Wiedniu rozdane R. P. 1700. A z Łacińskiego na Polski Ięzyk przez Sodalisa Iednego, przychylnego temuż Zakonowi Przetłumaczone Y Szlachetnèy Kongregacyi Lwowskièy Pod Tytułem Nawièdzenia Nayśw. Panny Na drugi setny Rok teyże Kongregacyi Roku Pańskiego 1730. zaczęty Ofiarowane. Pièrwszy Tom zamyká pièrwsze 6. Miesięcy, Drugi Tom drugie sześć Miesięcy. We Lwowie. w Drukarni Brackiey SSS. Troycy y I. K. M.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, b. r. (1742, data dedykacji).
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 459 (właściwie: s. 455, dwa razy wybita s. 186, opuszczone s. 1, 202, 233, 235, 272), k. 1 (czysta); k. 1, s. 377, [7]. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 415 (podaje za Jocherem rok wyd.: 1744); Guseva I, poz. 151.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 20. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 20mo (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 363 (zapiska na karcie ochr. górnej); 108/IV.33 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska BAN na odwrocie karty ochr. górnej: Leben der Heiligen / und Gebete an denselben.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21133
Całość:
Grosez Jean Etienne.

Dziennik Swiętych Albo Rozmyslania Na każdy dzień Roku. z Ewangelij, albo z Zycia Swiętych krótkiego Wyczerpnione Przez W. X. Jana Szczepana Grosez: S. J. Sodalisom Kongregacyi Nayświętszèy Panny Wniebowzięcia w Wiedniu rozdane R. P. 1700. A z Łacińskiego na Polski Ięzyk przez Sodalisa Iednego, przychylnego temuż Zakonowi Przetłumaczone Y Szlachetnèy Kongregacyi Lwowskièy Pod Tytułem Nawièdzenia Nayśw. Panny Na drugi setny Rok teyże Kongregacyi Roku Pańskiego 1730. zaczęty Ofiarowane. Pièrwszy Tom zamyká pièrwsze 6. Miesięcy, Drugi Tom drugie sześć Miesięcy. We Lwowie. w Drukarni Brackiey SSS. Troycy y I. K. M.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, b. r. (1742, data dedykacji).

w 8ce, k. 3, s. 459 (właściwie: s. 455, dwa razy wybita s. 186, opuszczone s. 1, 202, 233, 235, 272), k. 1 (czysta); k. 1, s. 377, [7].

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 415 (podaje za Jocherem rok wyd.: 1744); Guseva I, poz. 151.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 20.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 20mo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 363 (zapiska na karcie ochr. górnej); 108/IV.33 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska BAN na odwrocie karty ochr. górnej: Leben der Heiligen / und Gebete an denselben.

BAN: XXIX / б 21133