Nazwisko i imię / hasło:
Grochowski Stanisław.
Tytuł:
Torunskie nocy. Roku Páńskiego 1609. X. Stanislawa [sic] Grochowskiego kustosza Kruszwickiego. W Krákowie Bázyli Skálski drukował, 1610.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1610.
Komentarz:
w 4ce, s. 47. W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607). Estr. XVII, s. 371; Guseva I, poz. 145.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 212 adl. 17
Całość:
Grochowski Stanisław.

Torunskie nocy. Roku Páńskiego 1609. X. Stanislawa [sic] Grochowskiego kustosza Kruszwickiego. W Krákowie Bázyli Skálski drukował, 1610.

Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1610.

w 4ce, s. 47.

W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607).

Estr. XVII, s. 371; Guseva I, poz. 145.

Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / б 212 adl. 17