Nazwisko i imię / hasło:
Grochowski Stanisław.
Tytuł:
Himny O Męce Panskiey, do obrzędow Kalwariey Zebrzydowskiey, y do támecznego nabożenstwá, należące: Przekladania [sic] Księdza Stanislawa [sic] Grochowskiego, Kruszwickiego Kustoszá: W Roku Panskim, 1611. W Krákowie, Bázyli Skálski drukował.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.
Komentarz:
w 4ce, s. 26. W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607). Estr. XVII, s. 367; Guseva I, poz. 140.
Proweniencja:
Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 212 adl. 15
Całość:
Grochowski Stanisław.

Himny O Męce Panskiey, do obrzędow Kalwariey Zebrzydowskiey, y do támecznego nabożenstwá, należące: Przekladania [sic] Księdza Stanislawa [sic] Grochowskiego, Kruszwickiego Kustoszá: W Roku Panskim, 1611. W Krákowie, Bázyli Skálski drukował.

Kraków, druk. Bazylego Skalskiego, 1611.

w 4ce, s. 26.

W klocku, zob. Grochowski Stanisław (Wiersze 1607).

Estr. XVII, s. 367; Guseva I, poz. 140.

Prow. klocka: Biała BW, Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / б 212 adl. 15