Nazwisko i imię / hasło:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).
Tytuł:
Jeruzalem Iákie było zá czasow Chrystusa Pana, przedmiescia y przednieysze mieysca opisane przez Sebastyana [sic] Adrychomiusza, a teraz swiezo Dla pożytku większego zbáwiennego ná Polski ięzyk prżełozone, przez Iednego z Duchownych do Druku podane. W Warszawie w drukarni Koll. J. K. M. Soc. Jesu, Roku P. 1725.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1725.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 110. [współwyd.:] Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem). Historya zywota Matki y Syna Mariey y Jezusa Przenaświętszey Bogarodzice z Proroctw, Taiemnic, Figur, Pismá świętego, y od czasu iey Szczęsliwego Narodzęnia [sic] zebrana. Jezusa Pana Z Swiętych Ewangelistow, Cudow, Dzieł, Męki y smierći iego z kompendiowána [sic]. Obiedwie, tu dla nabożnych, Jezusa y Marią kochaiących poćiechy położone, y napisane. Przez tegoż, co y pierwsza Książeczká. W Warszawie, Roku P. 1725. w 4ce, k. 1, s. 76. Egz. a Opr.: karton, papier. Egz. b (tylko Historya zywota Matki y Syna). Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 66, XVIII, s. 223 (Historya); Guseva I, poz. 11, 112.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Konstancja Sapieżyna// ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 93. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VI.47 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20217 BAN: XXIX / б 21615
Całość:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).

Jeruzalem Iákie było zá czasow Chrystusa Pana, przedmiescia y przednieysze mieysca opisane przez Sebastyana [sic] Adrychomiusza, a teraz swiezo Dla pożytku większego zbáwiennego ná Polski ięzyk prżełozone, przez Iednego z Duchownych do Druku podane. W Warszawie w drukarni Koll. J. K. M. Soc. Jesu, Roku P. 1725.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1725.

w 4ce, k. 4, s. 110.

[współwyd.:] Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem). Historya zywota Matki y Syna Mariey y Jezusa Przenaświętszey Bogarodzice z Proroctw, Taiemnic, Figur, Pismá świętego, y od czasu iey Szczęsliwego Narodzęnia [sic] zebrana. Jezusa Pana Z Swiętych Ewangelistow, Cudow, Dzieł, Męki y smierći iego z kompendiowána [sic]. Obiedwie, tu dla nabożnych, Jezusa y Marią kochaiących poćiechy położone, y napisane. Przez tegoż, co y pierwsza Książeczká. W Warszawie, Roku P. 1725.
w 4ce, k. 1, s. 76.

Egz. a
Opr.: karton, papier.

Egz. b (tylko Historya zywota Matki y Syna).
Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 66, XVIII, s. 223 (Historya); Guseva I, poz. 11, 112.

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Konstancja Sapieżyna//
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 93.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VI.47 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 20217
BAN: XXIX / б 21615