Nazwisko i imię / hasło:
Głos.
Tytuł:
Głos seraficzny, trojákim w trzech Osobách Boga wychwalájący, przy nowey Bráctwá Troycy Przenayśw. pod tymze tytułe [sic] w kośćiele fárnym Kleckim elekcyi, y introdykcyi intonowány, z pod prásy drukárskiey wynieśiony. Roku ktorego Bog mowił nam w Synu swoim. 1724. Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 115. Pod dedykacją dla Jana Mikołaja Radziwiłła, wojewody nowogrodzkiego, jego żony, Doroty z Przebendowskich Radziwiłłowej i ich syna Marcina Radziwiłła, krajczego W. X. L, podpisany X. Michał Zaleski. Opr.: skóra. Estr. brak; Guseva I, poz. 506.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BW/ zapiska na wyklejce okładki górnej: vid[e] Acc. 644 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt). Sankt Petersburg BAN sygn.: 128 (naklejka na grzbiecie); 109/III.63 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: t2 37mo (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 6457
Całość:
Głos.

Głos seraficzny, trojákim w trzech Osobách Boga wychwalájący, przy nowey Bráctwá Troycy Przenayśw. pod tymze tytułe [sic] w kośćiele fárnym Kleckim elekcyi, y introdykcyi intonowány, z pod prásy drukárskiey wynieśiony. Roku ktorego Bog mowił nam w Synu swoim. 1724. Vilnae Typis Acad. Societatis Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1724.

w 8ce, k. 4, s. 115.
Pod dedykacją dla Jana Mikołaja Radziwiłła, wojewody nowogrodzkiego, jego żony, Doroty z Przebendowskich Radziwiłłowej i ich syna Marcina Radziwiłła, krajczego W. X. L, podpisany X. Michał Zaleski.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Guseva I, poz. 506.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BW/
zapiska na wyklejce okładki górnej: vid[e] Acc. 644 (Connotatio Librorum qui post finitam Consignationem Die 13. Octobr[is]. 1749 in Augmentum Bibliothecae [Nesvisiensis] accesserunt).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 128 (naklejka na grzbiecie); 109/III.63 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: t2 37mo (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / а 6457