Nazwisko i imię / hasło:
Gawłowicki Szymon.
Tytuł:
Jezus Nazarenski, Syn Oyca Przedwiecznego Wćielony; albo Ieruzalem Niebieska przezeń wyzwolona, dla pożytku duchownego przez X. Symona [sic] Gawłowickiego kánoniká Płockiego y Pułtowskiego opisana. W Warszawie, w drukarni Karola Ferdynanda Schreibera I. K. M. Typogr., Roku 1686.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1686.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 558. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 46; Guseva I, poz. 119.
Proweniencja:
Prow.: Dominik Wawrzyniec Michał [...] starannie wykreślona zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris Dominici, Laurentij, Michaelis [...] mp. Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 308 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17764
Całość:
Gawłowicki Szymon.

Jezus Nazarenski, Syn Oyca Przedwiecznego Wćielony; albo Ieruzalem Niebieska przezeń wyzwolona, dla pożytku duchownego przez X. Symona [sic] Gawłowickiego kánoniká Płockiego y Pułtowskiego opisana. W Warszawie, w drukarni Karola Ferdynanda Schreibera I. K. M. Typogr., Roku 1686.

Warszawa, druk. Karola Ferdynanda Schreibera, 1686.

w 4ce, k. 2, s. 558.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 46; Guseva I, poz. 119.

Prow.:
Dominik Wawrzyniec Michał [...]
starannie wykreślona zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris Dominici, Laurentij, Michaelis [...] mp.

Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 308 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17764