Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Listy Duchowne S. Franciszka de Sales Biskupá y Xiązęćiá Geneweńskiego, Fundatorá Zakonnic Náwiedzenia Nayśw. Pánny, ná śiedm Kśiąg rozdzielone, teraz świeżo z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przez też Zakonnice Náwiedzenia Nayśw. Pánny Klasztoru Warszáwskiego przetłumaczone y do druku podáne. W Warszawie, w Drukárni Colleg. Scholarum Piarum, Roku Páńskiego, 1694.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1694.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 987, k. 25. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 283; Guseva I, poz. 111.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–3–29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 65 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/ IX.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23389
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Listy Duchowne S. Franciszka de Sales Biskupá y Xiązęćiá Geneweńskiego, Fundatorá Zakonnic Náwiedzenia Nayśw. Pánny, ná śiedm Kśiąg rozdzielone, teraz świeżo z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przez też Zakonnice Náwiedzenia Nayśw. Pánny Klasztoru Warszáwskiego przetłumaczone y do druku podáne. W Warszawie, w Drukárni Colleg. Scholarum Piarum, Roku Páńskiego, 1694.

Warszawa, druk. Pijarów, 1694.

w 4ce, k. 4, s. 987, k. 25.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 283; Guseva I, poz. 111.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–3–29 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 65 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/ IX.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 23389