Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Kazania S. Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiązęcia Genewenskiego ná niektore Swięta y Niedziele ktorym przydáne są tákże Frágmentá niektorych Kazań, y Pieśni Sálomonowych mistyczne obiáśnienie. Niegdy przez Zakonnice Náwiedzenia Nayswiętszey Panny wiernie zebráne w Annesium, á teraz przez tez Zakonnice Klasztoru Wárszáwskiego z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczone Roku Pánskiego 1693. Z dozwoleniem zwierzchnośći. W Warszawie w Drukárniey Colleg. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1693.
Komentarz:
w 4ce, k. 18, s. 864, k. 8. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 283; Guseva I, poz. 110.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–3–18 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.59 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 249
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Kazania S. Franciszka Salezyusza Biskupa y Xiązęcia Genewenskiego ná niektore Swięta y Niedziele ktorym przydáne są tákże Frágmentá niektorych Kazań, y Pieśni Sálomonowych mistyczne obiáśnienie. Niegdy przez Zakonnice Náwiedzenia Nayswiętszey Panny wiernie zebráne w Annesium, á teraz przez tez Zakonnice Klasztoru Wárszáwskiego z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczone Roku Pánskiego 1693. Z dozwoleniem zwierzchnośći. W Warszawie w Drukárniey Colleg. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1693.

w 4ce, k. 18, s. 864, k. 8.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 283; Guseva I, poz. 110.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–3–18 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.59 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 249