Nazwisko i imię / hasło:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).
Tytuł:
Droga do zycia poboznego przez S. Franciszka Salesiusza, Biskupá y Xiążęćiá Geneweńskiego, Fundatora Pánien Zakonnych Náwiedzenia Naświętszey Panny Fráncuskim iężykiem opisána. A przez X. Iana Kazimierza Denhoffa, Opátá Mogilskiego, po Polsku przełożona y do druku podána. W Krakowie, W Drukárni Franciszka Cezarego, I. K. M. typogr., Roku Páńsk. 1679.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1679.
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 419, k. 6. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 282; Guseva I, poz. 109.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tytułowej: Konstancya Sapiezyna. RKKS: poz. Q 50. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 15259
Całość:
Franciszek Salezy św. (Franciscus Salesius s.).

Droga do zycia poboznego przez S. Franciszka Salesiusza, Biskupá y Xiążęćiá Geneweńskiego, Fundatora Pánien Zakonnych Náwiedzenia Naświętszey Panny Fráncuskim iężykiem opisána. A przez X. Iana Kazimierza Denhoffa, Opátá Mogilskiego, po Polsku przełożona y do druku podána. W Krakowie, W Drukárni Franciszka Cezarego, I. K. M. typogr., Roku Páńsk. 1679.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego mł., 1679.

w 4ce, k. 12, s. 419, k. 6.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 282; Guseva I, poz. 109.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tytułowej: Konstancya Sapiezyna.
RKKS: poz. Q 50.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.44 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 15259