Nazwisko i imię / hasło:
Fleury Claude.
Tytuł:
Catechisme Historique Contenant en abregé L’histoire sainte, Et la doctrine Chrétiene. Par Mr. Fleury prétre, abbé du Loc Dieu, sous Praecepteur de Messeigneurs Les Enfans de France Traduit En Polonois Par Lordre des Religieuses Benedictines de L’adoration Perpetuelle du tres saint Sacrement de L’autel En faueur des demoiselles Pensionnaires Qu’elles Ellevent dans leur Royal Monastere de Varsouie Ou ce dit Livre ce debite. Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii.

Na odwrocie karty tytułowej: Catechism Historiczny Krotko wsobie [sic] Zawieraiący Pismo Swięte y Nauke Chrześćiańską Przez Xiędza Fleury, Opata du Loc Dieu Inspektora Krolewicow Francuskich. Wyłozony Na Polski Język, Za Roskazaniem PP. Zakonnych Benedyktynek od Vstawiczney Adoraciey Naswiętszego Sakramentu Na Ołtarzu Dla PP Swieckich ktore są dane, Na Naukę do klasztoru Warszawskiego Fundaciey Krolewskiey, Kędy się Wydaie pomieniona Ksiąszka.

Na s. 1: Catechisme Historiqve, Contenant en abregé l’Histoire sainte & la doctrine Chrêtienne. Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii.

Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, b. r. (data cenzury: 1704).
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 301, k. 4, tabl. 27. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 237; Guseva I, poz. 107.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: V 5. Sankt Petersburg BAN sygn.: 277 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na karcie tytułowej: Ta xiąska jest Pani [dalej obcięte]. Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z soflady 7.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5436
Całość:
Fleury Claude.

Catechisme Historique Contenant en abregé L’histoire sainte, Et la doctrine Chrétiene. Par Mr. Fleury prétre, abbé du Loc Dieu, sous Praecepteur de Messeigneurs Les Enfans de France Traduit En Polonois Par Lordre des Religieuses Benedictines de L’adoration Perpetuelle du tres saint Sacrement de L’autel En faueur des demoiselles Pensionnaires Qu’elles Ellevent dans leur Royal Monastere de Varsouie Ou ce dit Livre ce debite. Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii.

Na odwrocie karty tytułowej: Catechism Historiczny Krotko wsobie [sic] Zawieraiący Pismo Swięte y Nauke Chrześćiańską Przez Xiędza Fleury, Opata du Loc Dieu Inspektora Krolewicow Francuskich. Wyłozony Na Polski Język, Za Roskazaniem PP. Zakonnych Benedyktynek od Vstawiczney Adoraciey Naswiętszego Sakramentu Na Ołtarzu Dla PP Swieckich ktore są dane, Na Naukę do klasztoru Warszawskiego Fundaciey Krolewskiey, Kędy się Wydaie pomieniona Ksiąszka.

Na s. 1: Catechisme Historiqve, Contenant en abregé l’Histoire sainte & la doctrine Chrêtienne. Gedani, Typis Johannis Zachariae Stollii.

Gdańsk, druk. Jana Zachariasza Stolla, b. r. (data cenzury: 1704).

w 8ce, k. 4, s. 301, k. 4, tabl. 27.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 237; Guseva I, poz. 107.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: V 5.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 277 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na karcie tytułowej: Ta xiąska jest Pani [dalej obcięte].
Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Z soflady 7.

BAN: XXIX / a 5436