Nazwisko i imię / hasło:
António, Prior do Crato.
Tytuł:
Siedm Psalmow Spowiednych. Iednego Xiążęćia Luzytáńskiego, Przez X. Marcina Kvczwarewica Dźiekaná Sreńskiego Plebaná Kuczborskiego. Wierszem Polskim tłumáczone. W korym [sic] ráchunek Sumnienia káżdy mieć może, ná popráwę żyćia swego. Wydáne w Wárszáwie Roku Páńskiego, 1667. Dniá 12. 8bra: A Teraz Powtornym rázem w Drukárni Słuckiey przedrukowáno z Przydániem Siedmiu Psalmow Pokutnych, w Roku 1674.
Miejsce i rok wydania:
Słuck, Druk. Radziwiłłowska, 1674.
Komentarz:
w 12ce, k. 102. Opr.: skóra. Estr. XIV, s. 83 (mylnie pod hasłem: Castro Don Antonio); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: No–68–12 (zapiska na karcie ochr. dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1212 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5487
Całość:
António, Prior do Crato.

Siedm Psalmow Spowiednych. Iednego Xiążęćia Luzytáńskiego, Przez X. Marcina Kvczwarewica Dźiekaná Sreńskiego Plebaná Kuczborskiego. Wierszem Polskim tłumáczone. W korym [sic] ráchunek Sumnienia káżdy mieć może, ná popráwę żyćia swego. Wydáne w Wárszáwie Roku Páńskiego, 1667. Dniá 12. 8bra: A Teraz Powtornym rázem w Drukárni Słuckiey przedrukowáno z Przydániem Siedmiu Psalmow Pokutnych, w Roku 1674.

Słuck, Druk. Radziwiłłowska, 1674.

w 12ce, k. 102.

Opr.: skóra.

Estr. XIV, s. 83 (mylnie pod hasłem: Castro Don Antonio); Guseva brak.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: No–68–12 (zapiska na karcie ochr. dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1212 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 5487